Tid til koordineringsmøder:

ØST d. 25. september

VEST d. 1. oktober